Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Sýpka hyzdila centrum Soutic

Muzeum

Virtuální prohlídka

data/virtual/index.htm

Interaktivní mapa

Mapa

Aktuální teplota

11.7.2020 09:37

Aktuální teplota:

15,9 °C

Vlhkost:

78,8 %

Rosný bod:

12,2 °C

Pořízení kompostérů a štěpkovače

Dobrý anděl

 

Dobrý anděl

Dobrý anděl

Obsah

Odpadové hospodářství

 

Svozové intervaly popelnic v roce 2020

neoznačená nádoba: - max. 43 svozů za rok 

zimní období - 2. 1. 2020 - 30. 4. 2020 a 9. 9. 2020 - 31. 12. 2020 - svoz každé  pondělí

letní období - 1. 5. 2020 - 8. 9. 2020 - svoz každé  liché pondělí

označeno modře: - max. 26 svozů za rok

  • svoz pouze liché pondělí

označeno červeně: - max. 12 svozů za rok

  • zimní období - svoz první týden v měsíci
  • letní období - svoz první liché pondělí v měsíci

 

Velkoobjemový kontejner na směsný odpad je přistavován dvakrát za rok.

Kontejner na biologický odpad je umístěn v Souticích u statku.

 

Sazba poplatku

Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem, rozvržených na jednotlivé  poplat-níky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

Poplatky se platí na OÚ Soutice. Poplatek je splatný do 28. 2. daného kalendářního roku. Majitelé rekreačních objektů mohou uhradit poplatek do 31. 5. daného kal. roku.

Svoz domovního odpadu zajišťuje firma:

Technické služby Vlašim, s. r. o.
K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim
tel./fax: 317842277, 317842540

 

Letní svoz SKO z popelových nádob je vždy v pondělí v lichém týdnu. Svoz nebezpečného odpadu (elektroodpad, barvy, chemikálie,...) se provádí dvakrát ročně v předem ohlášeném termínu.

 

Tříděný domovní odpad:

K ukládání tříděného odpadu slouží speciální barevné kontejnery:

Bílý   - bílé sklo
Zelený   - barevné sklo
Žlutý   - PET lahev
Modrý   - papír
Oranžový   - nápojové kartony
Žlutý s víkem   - směsný plast
Černý   - potravinářské oleje


Umístění kontejnerů:

Soutice - na parkovišti
Kopečka, Podolí - u lávky
Kalná - proti autobusové zastávce
Černýš - na návsi

 Desatero k ukládání odpadů