Obec Soutice
Soutice Černýš, Kalná

Odpadové hospodářství

 

Svozové intervaly popelnic v roce 2024

neoznačená nádoba: - max. 43 svozů za rok 

zimní období - od 5. 9. 2024 - svoz každý čtvrtek

letní období - od 6. 5. 2024 bude svozový den opět pondělí

označeno modře: - max. 26 svozů za rok

  • svoz pouze v lichém týdnu

označeno červeně: - max. 12 svozů za rok

  • zimní období - svoz první týden v měsíci
  • letní období - svoz první liché pondělí v měsíci

 

Velkoobjemový kontejner na směsný odpad je přistavován dvakrát za rok.

Kontejner na biologický odpad je umístěn v Souticích u statku.

 

Sazba poplatku

Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem, rozvržených na jednotlivé  poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

Poplatky se platí na OÚ Soutice. Poplatek je splatný do 31. 3. daného kalendářního roku. Majitelé rekreačních objektů mohou uhradit poplatek do 30. 5. daného kal. roku.

Svoz domovního odpadu zajišťuje firma:                                                                                                  
Technické služby Vlašim, s. r. o.
K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim
tel./fax: 317842277, 317842540

Letní svoz SKO z popelových nádob je vždy v lichém týdnu. Svoz nebezpečného odpadu (elektroodpad, barvy, chemikálie,...) se provádí dvakrát ročně v předem ohlášeném termínu.

 

Tříděný domovní odpad:

K ukládání tříděného odpadu slouží speciální barevné kontejnery

Modrý - papír
Bílý - bílé sklo
Zelený - barevné sklo
Žlutý - PET lahev
Šedý - kovy
Oranžový - nápojové kartony
Žlutý s víkem - směsný plast
Černý - potravinářské oleje 


                                                                 

Umístění kontejnerů:
Soutice - na parkovišti, u statku
Kopečky, Podolí - u lávky
Kalná - proti autobusové zastávce
Černýš - na návsi


 

 Desatero k ukládání odpadů

1/ Ukládat tříděný odpad do sběrných nádob obce mohou po zaplacení poplatku za ukládání odpadu:                                                                                                                                     a) občané mající v obci Soutice trvalý pobyt.                                                                                         b) fyzické osoby vlastnící ve správním obvodu obce Soutice stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.                                

2/ Ukládat se mohou do přistavených sběrných nádob (kontejnerů) pouze tříděné odpady: komunální odpad, papír (modrá), plasty (žlutá),  kovy (šedá), nápojové kartony -Tetrapack (oranžová), sklo (bílá a zelená).

3/ Do kontejnerů může být ukládán pouze tříděný odpad vzniklý na území obce Soutice.

4/ Odpad vzniklý při podnikatelské činnosti nesmí být do kontejnerů ukládán s vyjímkou komunálního odpadu, který může být ukládán pouze na základě platné smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a OÚ.

5/ Je zakázáno ukládat do sběrných nádob odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti a odpady jako je např. zemina, stavební suť, kamení, beton, cihly, tašky, keramické výrobky, nábytek, dřevo, obaly odstavebních materiálů, odpad rostlinného původ u jako větve, listí, tráva, stromky a žhavý nebo doutnající materiál, apod..

6/ Odstraňování nebezpečného odpadu, jako jsou např. obaly a materiály znečištěné nebezpečnými látkami, oleje, barvy, ředidla, výbojky, zářivky, televizory, akumulátory, apod. je zajišťováno 2x za rok mobilním svozem, o jehož termínu jsou občané informováni sdělením na úřední desce OÚ.

7/ Odpady uvedené v bodu 5 je původce odpadu povinen odstranit na vlastní náklady sám, nebo zajistit jejich odstranění prostřednictvím pověřené organizace nebo fizické osoby.

8/ Není dovoleno odkládat odpad mimo určené sběrné nádoby.

9/ Kolem sběrných nádob udržujte prosím čistotu a pořádek.

10/ Ukládání odpadů na území obce se řídí zákony č. 337/1992 Sb., č.565/1990 Sb. a              obecně závaznou vyhláškou obce Soutice.

Aktuální teplota

27.5.2024 02:05

Aktuální teplota:

15.4 °C

Vlhkost:

82.5 %

Rosný bod:

12.4 °C

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
déšť 21 °C 12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 15/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/8 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 19/11 °C

Interaktivní mapa

Mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:28
TÝDEN:28
CELKEM:1147989