Pořízení kompostérů a štěpkovače

Sýpka hyzdila centrum Soutic

Muzeum

Interaktivní mapa

Mapa

Aktuální teplota

23.7.2018 03:37

Aktuální teplota:

19,8 °C

Vlhkost:

53,1 %

Rosný bod:

9,9 °C

Obsah

Události v obci - Co připravujeme

 

Pro rok 2018 je připraveno několik projektů k podání žádostí o dotaci:

-obnova křížku Veteránů, obnova litinového kříže s korpusem Krista na návsi v Souticích, obnova návsi s doplněním mobiliáře a rekonstrukcí studny u kostela, obnova veřejného prostranství s doplněním zvoničky před budovou OÚ č.p.104, doplnění sloupů veřejného osvětlení a výměna všech svítidel, zahájení obnovy fasády na budově bývalé školy čp.16.

Žádost o dotaci na pořízení kompostérů, kontejneru na oděvy a štěpkovače byla podána v roce 2017.

V roce 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na obnovu Umrlčí cesty a doprovodné výsadby zeleně.  

Rokem 2013 byla zahájena revitalizace části pískovny - bývalé skládky.

Připravujeme projektovou dokumentaci na odbahnění rybníku v Kalné.
 

Rybník v Kalné

Rybník

 

Soutice - Kopečka

Kopečka

 

Oprava fasády na bývalé škole

Současný stav budovy

Škola - současný stav

Škola - současný stav

V roce 2013 byla podána žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst - Program obnovy venkova - na opravu fasády na kulturně společenské budově č. p. 16. V roce 1901 byla budova postavena jako obecní škola a těmto účelům sloužila do roku 1978. Jde o jednu z dominant soutické návsi (hned vedle původně románského kostela sv. Jakuba Většího). V patře se nachází knihovna a společenský sál, který je vybaven projektorem, velkým plátnem a je zde 40 míst k sezení. V bývalé škole se koná oslava Dne matek a přednášky významných osobností.

 

Zrealizované projekty

 

Dřevěný mobiliář

V roce 2017 byl na celém území obce umístěn dřevěný mobiliář, který pro naši obec vyrobil Pavel Dušek z Dubějovic.

Dřevěný mobiliář

 

Odstranění černé skládky

V roce 2016 se podařilo odstranit černou skládku, která roky vznikala při příjezdu do části Kalná. Byly zde vysazeny keře a upraven terén.

Kalná

Otevření prodejny

Občané obce se dočkali v roce 2016 otevření nové prodejny v č.p.16, kterou provozuje Jednota COOP Nymburk.

Jednota COOP

  Oprava zvoničky a železného kříže v Černýši roce 2016

  Černýš 

Stav památky před opravou

Kříž - současný stav Kříž - současný stav

Zvonička pochází z roku 1914 a kříž věnoval roku1893 černýšské obci Antonín Zadák, velkoobchodník v Praze. Tyto dvě památky nejsou zapsány na seznamu památek NPÚ. Zvonička je kruhového půdorysu s obvodovými stěnami z lomového kamene. Střecha je ze štípaného šindele s delším přesahem "sukýnky" přes zvonici. Okolí stavby je zpevněno kamennými odseky a jsou zde zabudována světla. Kříž je železný se sochou Ježíše Krista v nadživotní velikosti osazený bronzovou deskou s věnováním místního rodáka. Kolem kříže je zahrádka a zámečnické oplocení. Opěrná zídka je nově vyzděna přírodním kamenem, doplněná schody a chodníčky z kamenných odseků. K odpočinku je na návsi umístěn dřevěný mobiliář doplněný o informační tabuli s umístěním památek ve středních Čechách a Kutnohorsku .

 

Památná lípa

Díky programu péče o krajinu byla v roce 2016 ošetřena památná lípa, která se nachází naproti sousoší svaté Anny a Panny Marie.

Památná lípa

Betlém

 Adventní náves od roku 2015 zdobí betlém, který pro naši obec vyrobil Pavel Dušek. Byl doplněn malbou svatého Josefa a Panny Marie a dřevěnou kolébkou s Ježíškem a tyčkovým oplocením.

Betlém

Výsadba alejí

Naše obec vysadila v roce 2015 tři aleje a byly pojmenovány po slavných osobnostech, které žili anebo zavítali do naší obce. Alej u Luhů je pojmenována po spisovateli JUDr.Vojtěchu Zamarovském, alej k Nešperkám nese jméno po pěvkyni Emě Destinové a alej k Hlásníkům připomíná posledního majitele soutického panství MUDr.Františka Elpla. 

AlejAlej 1

Alej 2

Otevření pošty "PARTNER"

V měsíci říjnu 2015 byla slavnostně v naší obci otevřena pobočka České pošty "PARTNER" v budově OÚ č.p.104.

Pošta

 

Pomník obětem ll.světové války

Při 70.výročí od ukončení II.světové války byl slavnostně vysvěcen nový pomníček obětem této války. Jsou na něm vytesána jména dvou židovských rodin - Ohrensteinova a Popovských, které žily v naší obci a jejich životy byly ukončeny v koncentračních táborech. 

Pomníček

Nové oplocení

V roce 2015 bylo obnoveno členy SDH  oplocení u pomníku Padlým z I.světové války.

Pomník padlýmPomník padlým 1

Ošetření vzrostlých stromů

Na území obce bylo v roce 2015 ošetřeno 71 ks vzrostlých stromů.

Prořez stromů

Ocenění

Rok 2015 přinesl naší obci několik ocenění na výstavě Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě za zdařilou rekonstrukci bývalého kontribučního špýcharu na vesnické muzeum.

OceněníOcenění 1Ocenění 2

 

Soutěž "Vesnice roku"

V roce 2014 získala naše obec v celostátní soutěži  "Vesnice roku" dvě ocenění - "Zelenou stuhu za péči o kulturní a přírodní dědictví obce a Zlatou cihlu za rekonstrukci muzea".

 

 

Obnova sousoší sv. Anny a Panny Marie
Anna Anna
   
Stav památky před opravou
Sv. Anna - současný stav Sv. Anna - současný stav

V roce 2012 Obec Soutice požádala o dotaci z Programu rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova na celkovou obnovu výtvarného díla a zároveň posvátného místa v Souticích - kulturní památky sousoší sv. Anny a Panny Marie z roku 1757. Památka byla zrestaurována odborným restaurátorem, který je držitelem povolení MK ČR. Restaurátor obnovil sochu, sokl, kartuši, schody, které jsou součástí památky a vedou k sousoší, sloupky, zábradlí a podestu. Plůtek, který sousoší ohraničuje, byl  pod restaurátorským dohledem rozebrán a rovněž opraven. Projekt také počítal se zahradnickou úpravou okolního zeleného pozemku, včetně odborného ošetření dvou mohutných lip, které stojí těsně při bocích ohrádky posvátného místa. Do lokality byla ještě umístěna informační tabule, dřevěný stojan na cyklistická kola, lavička, odpadkový koš a na jednom sloupku směrovky s informací o dalších památkách v obci. Dne 20. 9. 2014 bylo památné místo sousoší svaté ANNY a PANNY MARIE slavnostně odhaleno a vysvěceno.

 

 

Kaplička se zvoničkou v Kalné

kalná

Kaplička před rekonstrukcí

Kaplička před rekonstrukcí

 

Soutické muzeum

Budova bývalého kontribučního špýcharu byla zrekonstruována na vesnické muzeum. Akce byla podporována 90% dotací z evropských fondů.

 

Muzeum

 

 Stav špýcharu před rekonstrukcí

Špýchar Šýchar

 

Socha svatého Jana Nepomuckého

Dne 15.05.2010 byla za přítomnosti senátora Karla Šebka slavnostně odhalena  a  vysvěcena socha svatého Jana Nepomuckého.

 
Sv. Jan Nepomucký
 
Socha před rekonstrukcí
Původní stav - sv. Jan
 

Pomník Padlým a kaplička

Vzhledem k tomu, že se podařila opravit socha a obnovit zlatým písmem jména padlých občanů, bylo rozhodnuto o opravě tarasu okolo pomníku Padlým a opravě kapličky, která se nachází  u č.p. 5, v těsné blízkosti pomníku. Do kapličky byla umístěna busta Ježíše Krista.

 
Pomník padlých
Kaplička u pomníku padlých Kaplička u čp. 5

 

   
Stav kapličky před opravou
Kaplička u čp. 5
 
Bytová jednotka
V budově obecního úřadu č.p.104 byla provedena rekonstrukce půdních prostor na bytovou jednotku.
BytByt 1

Koutek pro děti

Naši nejmenší si konečně mají kde hrát. Díky sponzorům AUTO BREJLA Vlašim, SPORTKLUBU Soutice, ČRS Soutice, DK Lakovny a CB Kunovice bylo pořízeno vybavení pro dětský kout. Prolézačky, houpačky, tabule na kreslení a další sestavy jsou každodenně využívány.

 

Dětský koutek - Soutice

  Dětské
hřiště
                                           Dětský koutek - Kalná                                       
DK - Kalná
 Dětský koutek - Černýš
DK -Černýš
 

Přečerpávací stanice v Černýš

V části Černýš je vybudován vodovod a kanalizace.
Součástí kanalizace byla stavba přečerpávací stanice.

Přečerpávací stanice Černýš

 

Komunikace na Kopečkách

Z povodňových peněz byla v roce 2006 opravena  komunikace na Kopečkách. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obci finanční pomoc.        

Komunikace
na Kopečkách

 

Lávka přes řeku Želivku

Z povodňových peněz byla v roce 2006 postavena dřevěná lávka přes řeku Želivku. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obci finanční pomoc.      

Lávka přes ŽelivkuLávka přes řeku Želivku

Čistička odpadních vod

Výstavba ČOV na Podolí byla dokončena v roce 1995.

ČOV