Interaktivní mapa

Mapa

Aktuální teplota

21.1.2018 00:09

Aktuální teplota:

2,4 °C

Vlhkost:

78,6 %

Rosný bod:

-0,9 °C

Vodní toky

20.1.2018 23:40

Aktuální výška:

101 cm

20.1.2018 23:50

Aktuální výška:

29 cm

20.1.2018 23:20

Aktuální výška:

108 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Zruč nad Sázavounormální
LG Souticenormální
LG Kácovnormální

Hlasujte pro náves v Černýši č.8

Obsah

Události v obci - Co připravujeme

Připravujeme projektovou dokumentaci na odbahnění rybníku v Kalné a projektovou dokumentaci na plynofikaci části naší obce - Kopečka.
 

Rybník v Kalné

Rybník

 

Soutice - Kopečka

Kopečka

 

 

Oprava fasády na bývalé škole

Současný stav budovy

Škola - současný stav

Škola - současný stav

V roce 2013 byla podána žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst - Program obnovy venkova - na opravu fasády na kulturně společenské budově č. p. 16. Objekt je z toku 1901. Původně byla budova postavena jako obecní škola a těmto účelům sloužila do roku 1978. Postupně obec v budově zřídila knihovnu a zázemí pro místní spolky. Jde o jednu z dominant soutické návsi (hned vedle původně románského kostela sv. Jakuba staršího). Budova má přízemí, patro a půdu. V přízemí budovy je obchod se smíšeným zbožím, malá hospůdka, schodiště a obecní sklad. V patře se nachází Obecní knihovna Soutice, dále klubové prostory pro spolky a jejich činnost a sociální zařízení. Půda zatím není využívána. Vytápění  budovy je řešeno ekologicky - zemním plynem. Do objektu je zavedena pitná voda, budova je odkanalizována na ČOV Soutice. V této kulturně společenské budově se pravidelně konají: Svátek matek, mikulášské besídky pro děti, posezení pod vánočním stromečkem, dětské karnevaly, drobná hudební vystoupení, velikonoční a vánoční turnaje, přednášky významných osobností a hostů.

 

Zrealizované projekty

 

  Oprava zvoničky a železného kříže v Černýši

  Černýš 

Stav památky před opravou

Kříž - současný stav Kříž - současný stav

 V roce 2014 byla podána žádost na MMR ČR ohledně opravy železného kříže v Černýši.

 

Obnova sousoší sv. Anny a Panny Marie

Anna Anna
   
Stav památky před opravou
Sv. Anna - současný stav Sv. Anna - současný stav

V roce 2012 Obec Soutice požádala o dotaci z prostředků EU – SZIF(Státní zemědělský intervenční fond) Praha z Programu rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova na celkovou obnovu výtvarného díla a zároveň posvátného místa v Souticích - kulturní památky sousoší sv. Anny a Panny Marie z roku 1757. Památka byla zrestaurována odborným restaurátorem, který je držitelem povolení MK ČR. Restaurátor obnovil sochu, sokl, kartuši, schody, které jsou součástí památky a vedou k sousoší, sloupky, zábradlí a podestu. Plůtek, který sousoší ohraničuje, byl  pod restaurátorským dohledem rozebrán a rovněž opraven. Projekt také počítal se zahradnickou úpravou okolního zeleného pozemku, včetně odborného ošetření dvou mohutných lip, které stojí těsně při bocích ohrádky posvátného místa. Do lokality byla ještě umístěna drobná informační tabule, dřevěný stojan na cyklistická kola, lavička, odpadkový koš a na jednom sloupku směrovky.

Finanční prostředky: Stavba celkem: 2.149.824,-Kč 

Dotace: 1.472.234,-Kč                             Vlastní zdroje obce: 677.590,-Kč

Zhotovitel: HORA s.r.o., stavební a obchodní firma, Tábor

Restaurátor: Vladimír Krninský, akademický sochař, Jindřichův Hradec

Památková péče: Mgr. Marie Kuldová, Ing. Dagmar Primusová

Zeleň-odborný konzultant: ing. Martina Havlová

Realizace zeleně: Zahradnictví - David Ryšánek, Prachatice

Dne 20. 9. 2014 bylo památné místo sousoší svaté ANNY

a PANNY MARIE slavnostně odhaleno a vysvěceno.

 

Kaplička se zvoničkou v Kalné

kalná

Kaplička před rekonstrukcí

Kaplička před rekonstrukcí

 

Soutické muzeum

Budova bývalého špýcharu byla zrekonstruována na vesnické muzeum. Akce byla podporována 90% dotací z evropských fondů. Celková rekonstrukce vyšla na částku 4.949 208,-Kč.

 

Muzeum

 

 Stav špýcharu před rekonstrukcí

Špýchar Šýchar

 

Socha svatého Jana Nepomuckého

Dne 15.05.2010 byla za přítomnosti senátora Karla Šebka slavnostně odhalena  a  vysvěcena socha svatého Jana Nepomuckého. Zrestaurování sochy vyšlo na částku 202.091,-Kč. , z toho poskytnutá dotace od Krajského úřadu, odboru kultury a památkové péče činila 80.000,-Kč.

 
Sv. Jan Nepomucký
 
Socha před rekonstrukcí
Původní stav - sv. Jan
 

Pomník Padlým a kaplička

Vzhledem k tomu, že se podařila opravit socha a obnovit zlatým písmem jména padlých občanů, bylo rozhodnuto o opravě tarasu okolo pomníku Padlým a opravě kapličky, která se nachází  u č.p. 5, v těsné blízkosti pomníku. Do kapličky byla umístěna busta Ježíše Krista. Mříž dostala nový kabát od fi DK Lakovny a fi p. Bézy z Hulic provedla její umístění a zabezpečení.

Pan Jaroslav Brzek odvedl kus dobré a kvalitní práce.

 
Pomník padlých
Kaplička u pomníku padlých Kaplička u čp. 5

 

   
Stav kapličky před opravou
Kaplička u čp. 5
 
 

Koutek pro děti

Naši nejmenší si konečně mají kde hrát. Díky sponzorům AUTO BREJLA Vlašim, SPORTKLUBU Soutice, ČRS Soutice, DK Lakovny a CB Kunovice bylo pořízeno vybavení pro dětský kout. Prolézačky, houpačky, tabule na kreslení a další sestavy jsou každodenně využívány.

 

Dětský koutek - Soutice

  Dětské
hřiště
                                           Dětský koutek - Kalná                                       
DK - Kalná
 Dětský koutek - Černýš
DK -Černýš
 

Přečerpávací stanice v Černýš

V části Černýš je vybudován vodovod a kanalizace.
Součástí kanalizace byla stavba přečerpávací stanice. Na vodovod a kanalizaci získala obec Soutice dotaci ve výši 5.890 000,-Kč.   od ministerstva zemědělství ČR a dotaci ve výši 1.430 000,-Kč. od Krajského úřadu, odboru životního prostředí. Z vlastních zdrojů obec Soutice zaplatila 1.821 000,-Kč.

Přečerpávací stanice Černýš

 

Komunikace na Kopečkách

Z povodňových peněz byla opravena  komunikace na Kopečkách.         Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo finanční pomoc ve výši         1.890 000,-Kč.

Komunikace
na Kopečkách

 

Lávka přes řeku Želivku

Z povodňových peněz byla postavena dřevěná lávka přes řeku Želivku Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo finanční pomoc ve výši         1.920 000,-Kč

Lávka přes ŽelivkuLávka přes řeku Želivku

Čistička odpadních vod

Výstavba ČOV na Podolí byla dokončena v roce 1995.

ČOV